Nguyễn Văn Vĩnh – Vấn Đề Phụ Nữ Ở Nước Ta

>Nguyễn Văn Vĩnh – Vấn Đề Phụ Nữ Ở Nước Ta

Nguyễn Văn Vĩnh (1882 – 1936), quê gốc Hà Đông, là trí thức tân học, nhà báo, nhà văn tiêu biểu của Việt Nam đầu thế kỷ XX. Với 30 năm lao động và sáng tạo (1906-1936), Nguyễn Văn Vĩnh đã để lại một khối lượng khổng lồ các di cảo, các bản dịch, bút tích liên quan đến việc xây dựng một nền văn học mới, nền văn học chữ Quốc ngữ.

Nguyễn Văn Vĩnh sớm đặt phụ nữ vào trong nghị trình cải cách xã hội của mình. Ông tổ chức chuyên mục “Nhời/Lời đàn bà” trên các tờ báo quốc ngữ do ông chủ trương, trực tiếp viết bài giữ mục, ký tên dưới bút hiệu phụ nữ Đào Thị Loan, giả giọng phụ nữ để khởi đầu cho ý tưởng thôi thúc phụ nữ đi tìm sự hiện diện và tiếng nói. Xuất hiện và duy trì khá thường xuyên trên Đăng cổ tùng báo (1907), chuyên mục này được trở lại trên Đông Dương tạp chí (các năm 1913-1914) và sau đó thì chuyển sang Trung Bắc tân văn (các năm 1915-1917), ở vào giai đoạn mà các báo này định hình tính chất là các tờ báo dư luận. Việc duy trì một chuyên mục, dù không liên tục, trong vòng mươi năm trời, với hàng trăm bài viết, trong đó có những thời điểm đăng đều đặn ba bài một tuần, cho thấy sức nghĩ, sức viết và sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề phụ nữ của Nguyễn Văn Vĩnh.

Hơn hết các trí thức trong khoảng hai mươi năm đầu thế kỷ 20, chính Nguyễn Văn Vĩnh, thông qua các bài viết được đăng tải trên các tờ báo này, đã góp phần quan trọng làm cho vấn đề phụ nữ trở thành một chủ điểm quan trọng, vẫy gọi được sự chú ý của công chúng và qua đó khẳng định sự hiện diện của người phụ nữ, kết nối và thúc giục phụ nữ tham gia vào hoạt động chấn chỉnh phong hóa, cải cách xã hội.

*
*

. Nguyễn Văn Vĩnh – Vấn Đề Phụ Nữ Ở Nước Ta . . – . | .


1
Ebook Nguyễn Văn Vĩnh – Vấn Đề Phụ Nữ Ở Nước Ta đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Nguyễn Văn Vĩnh – Vấn Đề Phụ Nữ Ở Nước Ta với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Bài Liên Quan